Kindvriendelijke WiFi met Friendly WiFi

Uw openbare WiFi-netwerk veilig met Friendly WiFi

Biedt u als bedrijf openbare WiFi aan uw klanten? En maken er ook jongeren en kinderen gebruik van dit netwerk? Dan wilt u natuurlijk niet dat zij worden geconfronteerd met schokkende, verontrustende beelden, video’s of websites. Uw klanten moeten zich veilig kunnen voelen als ze gebruik maken van uw WiFi-netwerk. Maar hoe zorgt u ervoor dat uw netwerk veilig is?

Kindvriendelijke Wifi met het Friendly WiFi-logo

Friendly WiFi is de eerste accreditatie-regeling ter wereld die controleert of bedrijven die openbare WiFi-diensten bieden voldoen aan een minimaal niveau van filtering en blokkering van sites die toegang geven tot (kinder)pornografische en andere aanstootgevende websites. Friendly WiFi werkt nauw samen met de Internet Watch Foundation (IWF). Als aanbieder van een openbaar WiFi-netwerk kunt u lid worden van de ‘Friendly WiFi’-regeling. Als lid mag u het Friendly WiFi-logo voeren. Hiermee geeft u uw klant de zekerheid dat u kindvriendelijke WiFi biedt.

Hoe wordt u lid van ‘Friendly WiFi’?

QWi Engineering BV is een ‘Friendly WiFi’ Approved Provider. Dit betekent dat wij als bedrijf open WiFi-netwerken aanbieden die  voldoen aan de specificaties van de Friendly WiFi-regeling. U kunt bij ons een aanvraag doen voor deze regeling. Als u gebruik maakt van ons content filter platform, voldoet u automatisch aan de eisen van de Friendly WiFi-regeling en mogen we u aanmelden voor Friendly WiFi.

Meer weten over Friendly Wifi?

Meer informatie over de regeling en hoe deel te nemen aan ‘Friendly WiFi’ is te vinden op www.friendlywifi.co.uk of door emailingfw@rdi-online.co.uk

Wilt u zich aanmelden voor Friendly WiFi? Neem dan contact met ons op

Neem contact met ons op!

12 + 15 =

Hoe kunnen we je helpen?
QWi Help Chat
Versturen via WhatsApp

Pin It on Pinterest

Share This