Friendly WiFi

Veiligheid voor kinderen

Friendly WiFi is een door de overheid geïnitieerde veilige certificeringsstandaard voor openbare WiFi. Het Friendly WiFi symbool geeft aan waar de service aan de minimale filternormen voldoet – vooral in gebieden waar kinderen aanwezig zijn.

Goedgekeurde locaties en locaties wereldwijd met het Friendly WiFi symbool hebben bewezen dat hun toegang tot pornografie, afbeeldingen en video’s met expliciete inhoud en webpagina’s die bij de Stichting Internet Watch (IWF) bekend zijn dat ze onfatsoenlijke afbeeldingen van kinderen hosten, worden geblokkeerd.

Samenwerken met QWi

Door samen te werken met QWi Engineering is jouw oplossing Friendly WiFi gecertificeerd. Deze service is standaard aangeboden als onderdeel van de door QWi beheerde service.

QWi Engineering implementeert het juiste filterbeleid om te voldoen aan de certificering, waaraan Friendly WiFi zal testen om ervoor te zorgen dat jou WiFi gecertificeerd is.

Je kunt het Friendly WiFi symbool op jou locatie weergeven om aan te geven dat jouw online ervaring veilig is en dat je klanten veilig zijn.

Hoe kunnen we je helpen?
QWi Help Chat
Versturen via WhatsApp

Pin It on Pinterest

Share This